Tło Wiro S.C. Separatory
Email Wiro S.C.
Tło Wiro S.C. Separatory

WIRO s.c.

 

ul. Kasprowicza 5
41-800 Zabrze

 

tel: 32-321-36-05


kom. 697 411 781
kom. 697 411 782

 

biuro@wiro.net.pl

Osadniki zawiesiny mineralnej dobiera się na podstawie tabeli z normy PN-EN858 2:2002

 

Przewidywana przykładowa ilość osadu kanalizacyjnego:

Minimalna pojemność osadnika [l]

Żadna

- kondensat

Nie wymagana

Mała*

- ścieki procesowe z małą ilością osadów

- ścieki deszczowe z terenów stosunkowo czystych jak obwałowania zbiorników magazynowych, zakryte stacje paliw, parkingi podziemne itp.

             100 • NS
          —————
                fd

Średnia**

- stacje benzynowe, ręczne myjnie samochodów, mycie części zaolejonych

- myjnie autobusów

- parkingi otwarte

- zakłady przemysłowe

            200 • NS
          —————
               fd

Wysoka

- myjnie samochodów ciężarowych

- myjnie maszyn rolniczych

- myjnie maszyn budowlanych

- myjnie automatyczne samochodów ***  

           300 • NS
         —————
               fd

* Nie dotyczy oddzielaczy mniejszych lub równych NS 10, poza krytymi parkingami samochodowymi.

** Minimalna pojemność osadników 600 l.

*** Minimalna pojemność osadników 5000 l.Oznaczenia:

NS – maksymalny przepływ przez urządzenie oczyszczalące [l/s]

fd – współczynnik gęstości substancji separowanej

 

Współczynnik utrudnienia separacji fD

Gęstość substancji separowanej [g/cm3]

Współczynnik fD

do 0,85

1

0,85 – 0,90

1,5

0,90 – 0,95

2