Tło Wiro S.C. Separatory
Email Wiro S.C.
Tło Wiro S.C. Separatory

WIRO s.c.

 

ul. Kasprowicza 5
41-800 Zabrze

 

tel: 32-321-36-05


kom. 697 411 781
kom. 697 411 782

 

biuro@wiro.net.pl

OSADNIKI TYPU WIRO-OS

Osadnik  przeznaczony jest do oddzielania zawiesiny mineralnej zawartej w ściekach takiej jak: piasek, żwir i szlam. Oczyszczanie odbywa się z wykorzystaniem zjawiska sedymentacji - zawiesina cięższa od wody opada na dno zbiornika co pozwala na podczyszczenie ścieków do poziomu wymaganego przez Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 18.11.2014 r.(w sprawie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi - max. dopuszczalne stężenie zawiesiny mineralnej w ściekach wprowadzanych do odbiornika to 100 mg/l).

 Osadniki WIRO-OS są dobierane według normy PN-EN 858 2:2002 i mogą być stosowane jako osobne urządzenie lub we współpracy z separatorem WIROSEP i WIROSEP-BP (podczyszczają ścieki wprowadzane do separatora).

Wszystkie urządzenia WIRO występują w klasie ciężkiej, standardowo wyposażone są we włazy żeliwne DN 600 w klasie C 250 z możliwością zastosowania innej klasy włazu.

WIRO s.c. posiada w ofercie szereg rozwiązań pozwalających na dobranie osadnika zgodnie najnowszymi osiągnięciami technicznymi i wymaganymi rozwiązaniami dla danej zlewni. Produkujemy m.in następujące osadniki:

 
- Osadniki zawiesiny mineralnej typu WIRO-OS o pojemnościach:  500 l -  31.000 l.

- Osadniki zawiesiny mineralnej typu WIRO-OS o dużych pojemnościach >  31.000 l.

Specjalnie zaprojektowany deflektor na wlocie do urządzenia, powoduje wydłużenie drogi i czasu przepływu ścieków, co zwiększa sprawność oczyszczania osadnika.