Tło Wiro S.C. Separatory
Email Wiro S.C.
Tło Wiro S.C. Separatory

WIRO s.c.

 

ul. Kasprowicza 5
41-800 Zabrze

 

tel: 32-321-36-05


kom. 697 411 781
kom. 697 411 782

 

biuro@wiro.net.pl

Separatory typu WIROFAT-OS

Separator tłuszczów ze zintegrowanym osadnikiem przeznaczony jest do podczyszczania ścieków technologicznych lub sanitarnych, zawierających duże ilości tłuszczy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Wydzielona część osadowa w urządzeniu pozwala na sedymentację związków cięższych od wody - skrobii, mąki, piasku, resztek roślinnych i zwierzęcych.
Separatory WIROFAT-OS zbudowane są zgodnie z normą  PN-EN 1825-2 i znajdują zastosowanie przy podczyszczaniu ścieków pochodzących m.in z: restauracji, stołówek, barów, przetwórni spożywczych , piekarni, rzeźni, masarni itp.

Wszystkie urządzenia WIRO występują w klasie ciężkiej, standardowo wyposażone są we włazy żeliwne DN 600 w klasie C 250 z możliwością zastosowania innej klasy włazu.

Specjalnie zaprojektowane deflektory kierunkowo-oddzielające na wlocie i wylocie z urządzenia, zapewniają odpowie- dni przepływ ścieków i oddzielanie od nich tłuszczów dzięki zjawisku flotacji. Zanieczyszczenia o większej gęstości sedymentują do odpowiednio dużej części osadowej urządzenia.


Separatory tłuszczów roślinnych i zwierzęcych typu WIROFAT-OS o NS:  1 l/s – 20 l/s.