Tło Wiro S.C. Separatory
Email Wiro S.C.
Tło Wiro S.C. Separatory

WIRO s.c.

 

ul. Kasprowicza 5
41-800 Zabrze

 

tel: 32-321-36-05


kom. 697 411 781
kom. 697 411 782

 

biuro@wiro.net.pl

DOBÓR SEPARATORA KOALESCENCYJNEGO

 Określenie wielkości nominalnej separatora koalescencyjnego

 Aby wyznaczyć wielkość nominalną separatora koalescencyjnego (NG), korzysta się z poniższego wzoru:

 

NG = (QR + fX x QS ) x fD

 

Oznaczenia:

NG – wielkość nominalna, przepustowość [l/s]

QR – przepływ ścieków deszczowych [l/s]

QS – przepływ ścieków technologicznych [l/s]

fX – współczynnik utrudnienia separacji

fD – współczynnik uwzględniający gęstość substancji separowanej

 

Współczynnik utrudnienia separacji fx

Opis

Współczynnik fX

Oczyszczanie ścieków procesowych pochodzących z myjni samochodowych, mycia części zanieczyszczonych olejem, warsztatów samochodowych i mechanicznych

                                2

Oczyszczanie ścieków deszczowych z terenów narażonych na zanieczyszczenie węglowodorami (parkingi, stacje paliw, tereny przemysłowe)

                                 1

Prewencyjne zatrzymania potencjalnie dużych wycieków substancji ropopochodnych (stacje transformatorowe, stacje przeładunkowe, bazy magazynowe paliw)

                                 1Współczynnik utrudnienia separacji fD

Gęstość substancji separowanej [g/cm3]

Współczynnik fD

do 0,85

                  1

0,85 – 0,90

                  1,5

0,90 – 0,95

                  2Wartość QR wyznacza się z następującego wzoru:


QR = F x q x y

 

Oznaczenia:

F – pole powierzchni zlewni [ha]

q – natężenie deszczu miarodajnego [l/s x ha](można zakładać na poziomie 150 [l/s x ha]. Jest to natężenie odpływu odpowiadające deszczowi o prawdopodobieństwie pojawienia się równym 20% i czasie trwania ok. 12 minut)

y – współczynnik spływu uzależniony od typu nawierzchni.Współczynnik spływu y zależny od rodzaju zlewni

Rodzaj zlewni

Współczynnik spływu "y"

Dachy

0,90 – 1,00

Teren utwardzony

0,90

Kostka

0,80 – 0,85

Asfalt

0,80 – 0,90

Kamień i drewno

0,75 – 0,85

Żwir

0,15 – 0,30

Zabudowa miejska gęsta – kamienice

0,70 – 0,80

Zabudowa zwarta

0,50 – 0,70

Zabudowa luźna

0,30 – 0,50

Zabudowa willowa

0,25 – 0,30

Teren niezabudowany

0,10 – 0,25

Parki i tereny zielone

do 0,15Dopływ Qs dla myjni samochodowych oraz wysokociśnieniowych myjni i agregatów czyszczących:


Dla myjni samochodowych i agregatów czyszczących dobiera się dla pierwszego urządzenia myjącego dopływ – 2 [l/s], dla każdego następnego – 1 [l/s]

 
DOBÓR OSADNIKA DLA SEPARATORA KOALESCENCYJNEGO

 

Określenie wielkości nominalnej osadnika dla separatora VOS

Ilość zawiesin

Przykłady zastosowań

Objętość czynna osadnika

mała

ścieki technologiczne z małą ilością zawiesin, ścieki deszczowe z terenów stosunkowo czystych jak obwałowania zbiorników magazynowych, zakryte stacje paliw, parkingi podziemne itp.

                    100 x NG

średnia

stacje benzynowe, ręczne myjnie pojazdów, mycie części zaolejonych, myjnie autobusowe, parkingi otwarte, drogi, ulice i place, zakłady przemysłowe

                    200 x NG

duża

myjnie samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych, maszyn budowlanych, myjnie automatyczne pojazdów – poj. osadnika minimum 5000 l

                   300 x NG

DOBÓR SEPARATORA KOALESCENCYJNEGO Z BYPASSEM

Przy doborze separatora z bypassem musimy obliczyć dwie wartości przepływów dla takiego urządzenia – przepływ nominalny (ng) oraz przepływ maksymalny (NG)


Przepływ nominalną [ng] separatora koalescencyjnego z bypassem określa się na podstawie wyliczenia spływu, który powinien być oczyszczony przed wprowadzeniem do środowiska. Wartość tą jako minimalną nie mniejszą niż 15 [l/s x ha] określa Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z 18.11.2014 r.

 

Dobór wielkości nominalnej separatora (ng) wyznacza się z następującego wzoru:

 

ng 15 x F


Oznaczenia:

ng – wielkość nominalna, przepływ podlegający oczyszczeniu [l/s]

F – pole powierzchni zlewni [ha]

 

Dobór wielkości maksymalnej separatora (NG) wyznacza się z następującego wzoru:

 

NG = QR x fD


Oznaczenia:

NG – wielkość nominalna, przepustowość [l/s]

QR – przepływ ścieków deszczowych [l/s]

fD – współczynnik uwzględniający gęstość substancji separowanej

 

 

Współczynnik utrudnienia separacji fD

Gęstość substancji separowanej [g/cm3]

Współczynnik fD

do 0,85

                  1

0,85 – 0,90

                  1,5

0,90 – 0,95

                  2Wartość QR wyznacza się z następującego wzoru:


QR = F x q x y

 

Oznaczenia:

F – pole powierzchni zlewni [ha]

q – natężenie deszczu miarodajnego [l/s x ha](można zakładać na poziomie 150 [l/s x ha]. Jest to natężenie odpływu odpowiadające deszczowi o prawdopodobieństwie pojawienia się równym 20% i czasie trwania ok. 12 minut)

y – współczynnik spływu uzależniony od typu nawierzchni.Współczynnik spływu y zależny od rodzaju zlewni

Rodzaj zlewni

Współczynnik spływu "y"

Dachy

0,90 – 1,00

Teren utwardzony

0,90

Kostka

0,80 – 0,85

Asfalt

0,80 – 0,90

Kamień i drewno

0,75 – 0,85

Żwir

0,15 – 0,30

Zabudowa miejska gęsta – kamienice

0,70 – 0,80

Zabudowa zwarta

0,50 – 0,70

Zabudowa luźna

0,30 – 0,50

Zabudowa willowa

0,25 – 0,30

Teren niezabudowany

0,10 – 0,25

Parki i tereny zielone

do 0,15