Tło Wiro S.C. Separatory
Email Wiro S.C.
Tło Wiro S.C. Separatory

WIRO s.c.

 

ul. Kasprowicza 5
41-800 Zabrze

 

tel: 32-321-36-05


kom. 697 411 781
kom. 697 411 782

 

biuro@wiro.net.pl

 Separatory typu WIROSEP

Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych pozwala na podczyszczanie wszystkich  ścieków przepływających przez urządzenie. Znajduje zastosowanie przy podczyszczaniu ścieków z placów magazynowania olejów, stacji benzynowych, zakładów przemysłowych, złomowisk, warsztatów samochodowych itp.  Dzięki zastosowaniu   filtrów koalescencyjnych o bardzo dużej skuteczności podczyszczania ścieków, separatory WIROSEP można stosować przy bardzo dużym stężeniu zanieczyszczeń w ściekach, a duża pojemność gromadzenia ropopochodnych eliminuje stosowanie dsep1odatkowych zbiorników retencyjnych na olej. Separator WIROSEP spełnia wymagania normy PN-EN 858 (separatory klasy I) oraz Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 18.11.2014 r.(w sprawie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi - max. dopuszczalne stężenie substancji ropopochodnych wprowa- dzanych do odbiornika to 15 mg/l).


Wszystkie urządzenia WIRO występują w klasie ciężkiej, standardowo wyposażone są we włazy żeliwne DN 600 w klasie C 250 z możliwością zastosowania innej klasy włazu.


Tuby filtracyjne posiadają zamknięcie pływakowe, zabezpieczające odbiornik przed wydostaniem się zgromadzonych substancji w przypadku przepełnienia ropopochodnymi.

                                                                                                         
Separator koalescencyjny WIROSEP powinien być poprzedzony osadnikiem piasku typ WIRO-OS

Separatory koalescencyjne substancji ropopochodnych typu WIROSEP dobiera się do wymaganych przepływów ścieków. Cały typoszereg obejmuje urządzenia o przepustowościach: 1,0 l/s - 350 l/s.