Tło Wiro S.C. Separatory
Email Wiro S.C.
Tło Wiro S.C. Separatory

WIRO s.c.

 

ul. Kasprowicza 5
41-800 Zabrze

 

tel: 32-321-36-05


kom. 697 411 781
kom. 697 411 782

 

biuro@wiro.net.pl

Separatory typu WIROSEP-OS

Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem pozwala na podczyszczanie wszystkich ścieków przepływających przez urządzenie zarówno z substancji ropopochodnych jak i zawiesin mineralnych. Znajduje zastosowanie przy podczyszczaniu ścieków z placów magazynowania olejów, stacji benzynowych, zakładów przemysłowych, złomowisk, warsztatów samochodowych itp.  Dzięki zastosowaniu filtrów koalescencyjnych o bardzo dużej skuteczności podczyszczania ścieków, separatory WIROSEP-OS można stosować przy bardzo dużym stężeniu zanieczyszczeń w ściekach, a duża pojemność gromadzenia ropopochodnych eliminuje stosowanie dodatkowych zbiorników retencyjnych na olej. Separator WIROSEP-OS spełnia wymagania normy PN-EN 858 (separatory klasy I) oraz Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 18.11.2014r. ( w sprawie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi - max. dopuszczalne stężenie substancji ropopochodnych             wprowadzanych do odbiornika to 15 mg/l oraz max dopuszczalne stężenie zawiesin wprowadzanych do odbiornika to 100 mg/l).


Wszystkie urządzenia WIRO występują w klasie ciężkiej, standardowo wyposażone są we włazy żeliwne DN 600 w klasie C 250 z możliwością zastosowania innej klasy włazu.


Tuby filtracyjne posiadają zamknięcie pływakowe, zabezpieczające odbiornik przed wydostaniem się zgromadzonych substancji w przypadku przepełnienia ropopochodnymi.


Zabudowa separatora koalescencyjnego WIROSEP-OS eliminuje konieczność stosowania osobnego osadnika, co pozwala zaoszczędzić miejsce na budowie oraz redukuje w znacznym stopniu koszt inwestycji.

Separatory koalescencyjne substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem typu WIROSEP-OS dobiera się do wymaganych przepływów ścieków. Cały typoszereg obejmuje urządzenia o przepustowościach: 1,5 l/s - 160 l/s.