Tło Wiro S.C. Separatory
Email Wiro S.C.
Tło Wiro S.C. Separatory

WIRO s.c.

 

ul. Kasprowicza 5
41-800 Zabrze

 

tel: 32-321-36-05


kom. 697 411 781
kom. 697 411 782

 

biuro@wiro.net.pl

Separatory typu WIROSEP-BP-OS

Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z bypassem i zintegrowanym osadnikiem pozwala na podczyszczanie ścieków z dużych powierzchni - dróg, placów manewrowych, parkingów. Dzięki zastosowaniu by-passu występujący deszcz nawalny może przepłynąć przez urządzenie nie wypłukując zdeponowanych w nim substancji (zawiesina, substancje ropopochodne), a dzięki zastosowaniu specjalnych przegród przelewowych w by-passie separator spełnia wymagania Rozpo- rządzenia Ministra Ochrony Środowiska (wymagane podczyszczenie ścieków w ilości min. 15 l/s*ha)

Wszystkie urządzenia WIRO występują w klasie ciężkiej, standardowo wyposażone są we włazy żeliwne DN 600 w klasie C 250 z możliwością zastosowania innej klasy włazu.

Tuby filtracyjne posiadają zamknięcie pływakowe, zabezpieczające odbiornik przed wydostaniem się zgromadzonych substancji w przypadku przepełnienia ropopochodnymi.

Zabudowa separatora koalescencyjnego WIROSEP-BP-OS eliminuje konieczność stosowania osobnego osadnika, co pozwala zaoszczędzić miejsce na budowie oraz redukuje w znacznym stopniu koszt inwestycji.Separatory koalescencyjne substancji ropopochodnych z by-passem i ze zintegrowanym osadnikiem typu WIROSEP-BP-OS dobiera się do wymaganych przepływów ścieków. Cały typoszereg obejmuje urządzenia o przepustowościach: 3 l/s - 1500 l/s.