Tło Wiro S.C. Separatory
Email Wiro S.C.
Tło Wiro S.C. Separatory

WIRO s.c.

 

ul. Kasprowicza 5
41-800 Zabrze

 

tel: 32-321-36-05


kom. 697 411 781
kom. 697 411 782

 

biuro@wiro.net.pl

Separatory typu WIROSEP-BP

Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z bypassem pozwala na podczyszczanie ścieków z dużych powierzchni - dróg, placów manewrowych, parkingów. Dzięki zastosowaniu by-passu występujący deszcz nawalny może przepłynąć przez urządzenie nie wypłukując zdeponowanych w nim substancji (zawiesina, substancje ropopochodne), a dzięki zastosowaniu specjalnych przegród przelewowych w by-passie separator spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska (wymagane podczyszczenie ścieków w ilości min. 15 l/s*ha)


Wszystkie urządzenia WIRO występują w klasie ciężkiej, standardowo wyposażone są we włazy żeliwne DN 600 w klasie C 250 z możliwością zastosowania innej klasy włazu.


Tuby filtracyjne posiadają zamknięcie pływakowe, zabezpieczające odbiornik przed wydostaniem się zgromadzonych substancji w przypadku przepełnienia ropopochodnymi.

 

 

 

 


Separator z by-pass typu WIROSEP-BP powinien być poprzedzony osadnikiem piasku typ WIRO-OS lub osadnikiem z by-pass typ WIRO-OS-BP

Separatory koalescencyjne substancji ropopochodnych z by-passem typu WIROSEP-BP dobiera się do wymaganych przepływów ścieków. Cały typoszereg obejmuje urządzenia o przepustowościach: 1,0 l/s - 2000 l/s.